loader

Dědické řízení ve vztahu k nemovitosti

Jak je to přesně s dědictvím? Je důležitá „zásluhovost“, tedy oblíbenost některého člena rodiny anebo to, kdo babičce vařil a nosil nákupy? Možná to není fér, ale toto není vůbec relevantní.

Dědění probíhá vždy podle zákona. Pokud zůstavitel zanechal platnou závěť, je to jasné – dědí se tak, jak je uvedené v závěti. Jen pro jistotu, zdůrazňujeme, že musí jít o platnou závěť, tedy nesmí být vynechán např. neopomenutelný dědic atd. Nespokojenost se závětí není důvod pro její zrušení. 

Když zůstavitel závěť nezanechal, dědí se ze zákona, podle tzv. skupin, v první skupině je manžel/manželka a děti zůstavitele, pokud nejsou, v dalších skupinách dědí další členové rodiny, případně osoby žijící dlouhodobě se zůstavitelem ve společné domácnosti. Kdo a jak přesně není tématem tohoto článku, notář mající na starost dědické řízení, pozůstalé informuje vždy přesně a nestraně.

shutterstock_1865938936 lower

Zdědili jste nemovitost?

Pojďme se podívat na situaci, kdy se dědici rozhodnou zděděnou nemovitost prodat. Když mají stejný názor a umí se dohodnout na ceně, způsobu prodeje, údržbě po dobu změny vlastníka, úhradě nákladů atd., není to problém. Prodává se v podstatě ve stejném režimu jako každá jiná nemovitost, s jedinou výjimkou, a to striktní úpravou kupní smlouvy tak, aby správně popisovala podíly a jednotlivé sumy pro dědice a ideálně zohledňovala, kdo vynaložil náklady a vyrovnala je.

Co v případě, když se dědici nedohodnou?

V tuto chvíli je vhodné, když do vzniklé situace vstoupí nezávislý mediátor, například zástupce Realitního & Investorského fondu a jednotlivým vlastníkům popíše situaci a možnosti, jak celou situaci vyřešit. Umíme se dohodnout na odkoupení jednotlivých podílů nemovitosti od každého vlastníka zvlášť, umíme převzít péči o danou nemovitost a průběžně spravovat náklady spojené s jejím provozem a údržbou.

Tím, že sledujeme zájmy každého vlastníka jednotlivě a máme snahu o férové vypořádání, odpadají nekonečné diskuze v rámci rodiny, často emočně silně zabarvené a nevedoucí k žádnému výsledku. Jistě, je možné jít i cestou vypořádání na základě rozhodnutí soudu, toto řešení má však v sobě extrémně negativní náboj, neboť mu předchází soudní spor mezi rodinnými příslušníky. Běžně trvá až několik let, obzvlášť když se strany odvolávají nebo dělají obstrukce. Nezapomínejme ani na vysoké poplatky spojené s tímto řešením.

Proč prodat nemovitost přes nás?

Výhodou prodeje přímo Realitnímu & Investorskému fondu je zejména rychlost výplaty kupní ceny, která vždy odpovídá aktuální situaci na trhu. Férový, nezaujatý přístup ke každému oprávněnému, poradenství související například se zdaněním zisku z prodeje nemovitosti, ale i možnost dohodnout se na záloze na budoucí kupní cenu ještě před zapsáním oprávněného dědice v katastru nemovitostí.

Dědění nemovitosti může být samozřejmě také záležitostí jediného dědice. V tomto případě můžeme pomoci zejména tím, že po odchodu blízké osoby přijdou peníze za nemovitost rychle, diskrétně a bez veřejné inzerce.

Přinášíme snadné řešení. Kontaktuje nás a rádi vám vysvětlíme podrobnosti.