loader

Zpětný leasing nemovitostí

Na realitním trhu je možné se setkat s dosud poměrně málo využívanou službou a to Zpětným leasingem nemovitosti. Lze na ni narazit zejména při vyhledávání pojmů oddlužení nemovitosti nebo záchrana nemovitosti.

Co se pod tímto pojmem skrývá?

Při slově leasing, se většině lidí jako první vybaví leasing na automobil, kde je na začátku majitelem leasingová společnost a zájemce poté několik let splácí cenu auto v pravidelných splátkách několik let a na konci se stává sám majitelem. Zpětný leasing nemovitosti se chová trochu jinak, a to tak, že společnost, která tuto službu nabízí (například my) odkoupí vaši nemovitost za poměrnou část tržní hodnoty, dále z dané částky se zaplatí všechny dluhy a zbytek peněz obdržíte na účet. Prodanou nemovitost můžete stále využívat, přičemž platíte nájem a kdykoliv do doby 5 let můžete nemovitost odkoupit zpět – i s tímto vám pomůžeme.

 
 

zpetny_leasing_nemovitosti2

Jaké jsou nejčastější parametry zpětného leasingu?

• Nemovitost se zpravidla nakupuje za 70 % její tržní hodnoty.

• Z kupní ceny jsou uhrazeny všechny pohledávky a dluhy majitele

• Majitel získá exkluzivní nájemní smlouvu na dobu až 5 let.

• Výše nájmu zpravidla činí 1 % z vyplacené kupní ceny.

• Původní majitel má předkupní právo koupit nemovitost kdykoli zpět do 5 let (i na hypotéku)

• Kupní cena se každým rokem navyšuje, u seriózních společností pouze o 5% ročně.

 
 

 

Kdy tento produkt využijete?

V praxi existuje celá řada situací, kdy se nabízí využít produkt Zpětný leasing nemovitosti, nejčastěji se jedná o tyto:

-Sesplatněná hypotéka ze strany banky a hrozící riziko vyhlášení dražby

-Již vydaný exekuční příkaz k prodeji nemovitosti, kdy exekutor logicky jako další krok zvolí dražbu

-Když majitel nezvládá hradit více závazků najednou ( tzv. dluhová spirála) a s tím spojené riziko insolvence, kde je zpeněžení nemovitosti velmi pravděpodobné.

-Potřeba získat peníze na chod podnikání nebo úhradu důležitých plateb. 

zpetny_leasing_nemovitostiV čem spočívá hlavní výhoda?

Asi největším bonusem tohoto produktu je jeho jednoduchost. Nejedná se totiž o spotřebitelský úvěr, tudíž odpadá velmi náročné a zdlouhavé prověřování bonity a příjmů žadatele. Hlavní roli v posuzování produktu hraje hodnota a stav nemovitosti. 

Dále bydlíte ve své nemovitosti a máte výhradní právo ji odkoupit do svého vlastnictví.

 

Na co si dát pozor?

Největším rizikem tohoto produktu je skutečnost, že původní majitel si dobře nepromyslí, zda je podmínky Zpětného leasingu schopen plnit.  Je nutno předem dobře promyslet především 3 oblasti:

1) v první řadě je to pravidelná úhrada nájmu, zda je jeho výše reálná

2) zda byly opravdu všechny dluhy uhrazeny.  Předpokládá se totiž, že původní majitel nebude tvořit žádné nové dluhy a bankovní registry se mu tak do 5 let vymažou. 

3) zda nehrozí pokles příjmu a tím zhoršení bonity pro budoucí hypotéku

Slovo závěrem:

Nemovitost je zpravidla to nejcennější, co většina z nás vlastní a tak je určitě vhodné upřednostnit zkušenou a zavedenou společnost před neprůhlednými a špatně dohledatelnými firmami. Je potřeba si uvědomit, že vlastníkem nemovitosti se stane právě firma nabízející Zpětný leasing a původní majitel zůstane po dohodnutou dobu v roli nájemníka.  Možnost průběžného kontaktu a řešení případných komplikací je tedy velmi důležitá. Ty méně seriózní firmy totiž mohou mít motivaci nabízet tento produkt poněkud jinou-  levně koupit zajímavou nemovitost, nikoliv zachránit bydlení jejímu vlastníkovi. Naopak zavedené společnosti se snaží všechny podmínky namodelovat tak, aby původní majitel zvládnul jak pravidelnou splátku nájmu, tak především realizoval zpětnou koupi. Dokonce dávají majiteli možnost, aby zpětnou koupi realizovala i další osoba z jeho okolí, pokud jemu samotnému hypotéka nebude poskytnuta. 

Náš realitní a investorský fond vám zaručuje profesionální přístup, rychlost celého procesu, individuální přístup a především dodržení všech dohodnutých podmínek.